[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

[آرم]

دادنامه

دادگاه -----

 فَلٰا تَتَّبِعُوا اْلهَویٰ اَن تَعْدِلُوا

تاریخ ۱۶ آبان ۱۳۵۸

صفحه -----

بتاریخ ۱۶ مهر ۵۸ در وقت فوق‌العاده شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز بمنظور رسیدگی به درخواست بنیاد مستضعفین دائر بر استرداد اموال دکتر عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی تشکیل گردید. پس از بررسی گزارشات رسیده و اسناد و مدارک موجود در پرونده پایان رسیدگی را اعلام و بشرح آتی انشاء رأی مینماید.

 

رأی دادگاه

گزارشات و اسناد و مدارک موجود در پرونده حکایت دارد که عطاءالله اقراری در ارتباط نزدیک با شرکت نونهالان مؤسسات و شرکتهای وابسته به آن بوده که چون فعالیت کلیه شرکتهای مزبور در مسیر تقویت و تحکیم صهیونیسم بین‌المللی و رژیم دست نشانده آن در ایران بوده است و نظر به اینکه کلیه مؤسسین و سهامداران و وابستگان [ناخوانا] مؤسسات از جمله شخص اقراری با تکیه بر رژیم سابق و ایادی آن و همچنین عوامل با نفوذ صهیونیست در [ناخوانا] به تصرف نامشروع اموال مردم و غارت و چپاول بیت‌المال دست زده‌اند و اموال موجود آنان در واقع امر [ناخوانا] متعلق به ملت میباشد لذا دادگاه با عنایت بمراتب فوق درخواست بنیاد مستضعفین را که به نمایندگی از طرف [ناخوانا] ملت مبنی بر استرداد و مصادره اموال عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی و همچنین اموالی که دیگران از [ناخوانا] وی بنامشروع از اموال عمومی تحصیل نموده‌اند را وارد دانسته باستناد ماده ١٢ آئین‌نامه تشکیل دادگاههای انقلاب اسلامی مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران حکم استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و سهام و حقوق [ناخوانا] به عطاءالله اقراری و اقارب درجه اول وی (همسر-فرزندان) و همچنین سایر کسانیکه از طریق وی اموالی نامشروع از اموال عمومی تحصیل نموده‌اند بنفع مستضعفین صادر و اعلام میدارد.

حکم صادره قطعی و لازم‌الاجرا است.

حقوقدان دادگاه

[امضا بروی مهر رسمی]

حاکم شرع دادگاه

[امضا بروی مهر رسمی]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]