[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مقام محترم ریاست مجلس شورای اسلامی ایران حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین آیت ا[لله] حاجی‌آقا نوری

 

با نهایت احترام شما را به مظلومیت یگانه مظلوم تاریخ اسلام بعنوان منجی این خانواده ستمدیده سوگند می‌دهم که حداقل توجهی به عرایض زیر فرموده تا به رسالت شرعیه خود در دفاع از مظلومین و دادباختگان تحقق بخشید.

به دلالت مفاد تصویر حکم صادره منضمه این‌جانب احد از کارمندان وزارت کشاورزی و عمران روستائی وقت بوده و بسمت تکنسین راه و ساختمان با داشتن ۲۴ سال سابقه خدمت در شهرستان تنکابن صادقانه ایفاء وظیفه مینمودم ولی باستناد تبصره اصلاحی ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری، سی‌ساله و یا دریافت سی‌روز حقوق و رعایت ماده ۸۵ قانون بازنشستگی و از کارافتادگی برابر حکم صادره شماره ۴۹۷۶۲ مورخ ۱ بهمن ۱۳۵۹ بازنشسته شدم در عوض بابت بازپرداخت بدهی شش ساله از حقوق بازنشستگی اینجانب ۵ /۸ درصد کسر مینمودند.

در این رهگذر که با حقوق ناچیز بازنشستگی در پیچ و خم زندگی در کنج عزلت نشسته و سربجیب فرو برده که حکم قطع بازنشستگی و اخراجم صادر گردیده است. با توجه به اینکه طبق قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که همه آحاد ملت ایران یکسان از حمایت قانون برخوردارند و حیثیت جان و مال و حقوق و شغل اشخاصی از تعرض مصون میباشد باز هم این بی‌عدالتی و حق‌کشی در حق اینجانب [اجرا] شده.

ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران اینجانب فردی ایرانی هستم که قریب به ۲۴ سال عمر و جوانیم را در گرمای آتش خیز تابستان و سرمای جانفرسای زمستان در اقصی نقاط این کشور با کد ‌یمین و عرق ‌جبین خدمت نموده‌ام آیا سزاوار است بخاطر عنادورزی یک عمر زحماتم دستخوش بی‌مهریها قرار گیرد.

اینجانب برای جلوگیری از تزلزل مبادی حقوق مسلمه ای بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در خصوص کارکنان اخراجی یا منفصل از خدمت از طریق وزارت خانه متبوع در مقام تظلم برآمده مع‌التاسف بخواسته مستدل و مشروعم که شرعاً و قانوناً می‌بایستی مترتب شمارند و مورد [ناخوانا] قرار گیرند عنایتی نفرموده‌اند. بدیهی است تائید خواهند فرمود با ضیق معیشت و هزینه سرسام آور زندگی و تورم موجود که در عسر وحرج بسر می‌برم در این برهه از زمان بر من کارمند اخراجی که ممر و اعاشه ای ندارم چه خواهد گذشت. با امعان نظر به‌مراتب اشعاری و با عنایت به نوید دولت مردان جمهوری اسلامی که گفته شده و میشود ادارات بشیوه اسلامی رفتار نموده و بدادخواهی دردمندان و راهی شدگان بدستگاهها خواهند شتافت، توجه به تنصیص حقوق بشر که با حمایت آن سرلوحه حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد و اینجانب و خانواده‌ام انسانی هستیم که نیاز به حمایت خواهیم داشت اینک دست توسل به امید اجابت بسویتان دراز نموده استدعا دارد بسائقه حس نوعدوستی و لطف و عاطفه‌ایکه غریزه انسان اجتماعی است ترتیبی اتخاذ تا من کارمند با داشتن ۶۰ سال سن و خانواده‌ام در زیر چتر حکومت جمهوری اسلامی در آخرهای عمرم تنها از حقوق بازنشستگی برخوردار گردم.

لذا خواهشمند است به آدرس ذیل به اینجانب ابلاغ فرمائید:

آدرس: تنکابن [آدرس]، بهرام نبی اللهی.

با تقدیم احترام

بهرام نبی اللهی

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]