[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۴ شهریور ۶۱

بسم‌الله‌ الرحمن‌الرحیم

وسیلۀ منطقه خطوط لوله و مخابرات شیراز

هیأت تجدید نظر باز‌سازی نیروی انسانی صنعت نفت.

بدینوسیله راجع به رأی شمارۀ ه – ب /۲۵۵ تاریخ ۲۵ مرداد ۶۱ هیئت بدوی باز‌سازی نیروی انسانی شمارۀ ۳ صنعت نفت شیراز را مبادرت به جواب نموده و پژوهش‌خواهی مینماید. اوّل - چنانکه مراجع ذیصلاح کشور در مصاحبه‌ها و بیانات خود اشاره فرموده‌اند. بهائی بودن جرم نیست و این در مصاحبه جناب موسوی اردبیلی که فرمودند. (ما کسی را به نام بهائی بودن جرم نکرده‌ایم). در اصل چهاردهم قانون اساسی میگوید «دولت جمهوری اسلا‌می ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلا‌ق حسنه و قسط و عدل اسلا‌می عمل نمایند و حقوقی انسانی آنان‌ را رعایت کنند»، در اصل نوزدهم میگوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی بر‌خوردارند و رنگ – نژاد - زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود» در اصل بیستم میگوید همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند». اصل بیست و سوم میگوید «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌تواند بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» اصل بیست ‌و نهم میگوید «بر‌خورداری از تأ‌مین اجتماعی از نظر باز‌نشستگی – بیکاری – پیری - از‌کار افتادگی - بی‌سرپرستی - در راه‌‌ ماندگی - حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی» با توجه بمواد قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران که در نامه فوقالذ‌کر اشاره به‌ نظر کارشناس گردیده معلوم است که کار‌شناس مز‌بور درست در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران تفحص و غور و غوث نفرموده‌اند و این رأی هیأت بدوی خلاف خط مشی جمهوری اسلا‌می و قانون اساسی میباشد. دوم - ضاله کسی است که خدا را  بوحدانیّت و فردانیّت نشناسد. نبوّت پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب را معترف نباشد. به روز جزا و معاد معتقد نباشد. پس این‌جانب به وجود خدای (لَمْ یَلِدْ وَ لَمْ یُولَدْ) معترف و پیامبران که واسطۀ حق و خلقند و ملهم بوحی الهی میباشند بر حق و من جانب‌الله میدانم. به معاد و روز جزا مقّر و معترفم. پس ضاله نیستم. موّحد و متدین بدین الهی میباشم. سوم - امّا انفصال دائم از خدمات دولتی و مؤسسات وابسته بدولت این جانب مدت متجاوز از سی سال خدمت در وطنم ایران عزیز و مقدس نموده‌ام، بیمه پرداخته‌ام و حقوق مستمری که میگرفتم حق مسّلم من بوده‌ این غیر عادلا‌نه بوده و رعایت اصل بیست و نهم قانون اساسی از نظر باز‌نشستگی نشده و بر مبنای «اِذا حکمَتمْ بَیْنَ‌الّناس اَنْ تَحکَموُا بالْعَدل» با من رفتار نشده‌ است. در قرآن کریم سورۀ قل یا ایهاالکافرون حضرت رسول اکرم صلیالله علیه و آله می‌فرمایند (لَکُمْ دینُکُمْ و لِیَ دین) و حضرت علی امیرالمؤمنین علی‌السلام در نامه‌ای به مالک اشتر فرمانروای مصر میفرمایند «ای مالک: مردمان مصر دو گروهند، گروهی برادران دینی تو هستند و گروهی برادران نوعی تو، پس بهمانگونه که با برادران دینی خود رفتار ‌مینمائی با برادران نوعی خود رفتار نما». لذا این ‌جانب از سه نظر با شما مشترکیم. ۱ موحد و خدا‌شناس ۲ نوع انسان ۳ اهل ایران. پس قضاوت هیئات بدوی و نظریه کارشناس یکطرفه است و رعایت مواد قانون اساسی جمهوری اسلا‌می ایران، آیه قران مجید و فرمان علی‌ابن ابیطالب علیه‌الصلوة والسلام نشده و بصورت اجرا و عمل در نیا‌مده‌ است با توجه بعرایض بالا امر به تجدید نظر فرموده به فرمان مولای متقیان و قرآن مجید و قانون اساسی ارج گذارده و جامۀ عمل بپوشایند.

کارگر باز‌نشسته وزارت نفت - منطقه خطوط لوله و مخابرات شیراز ردیف ۱۹۲۴۷۱ عباسعلی زارعیان

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]