[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

دفتر نخست وزیر؛ شمارۀ: ۱۲۶۶۹؛ تاریخ پاک‌نویس: ۴مهر، تاریخ ثبت: ۵مهر ۱۳۲۳

 

وزارت کشور

برای رسیدگی به حادثهٴ شاهرود، مأمورینی از طرف آن وزارت‌خانه و وزارت دادگستری فرستاده شد و البتّه رسیدگی‌هایی شده و تحقیقاتی به عمل آمده است. چون گزارش آن به نخست وزیری نرسیده، خواسته‌اند هر چه زودتر نتیجه تحقیقات و اقداماتی که شده است، اطّلاع فرمایید.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]