[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای مهندس بازرگان نخست وزیر محبوب

جناب آقای افجه‌ای نخست وزیری

محترماً باستحضار عالی میرساند. عدل اعطاء کل ذی‌حق حقه است و مقتضای حکومت عدل اسلامی انقیاد و اطاعت تامه اولوالأمر از موازین و عدالت بنحویکه در کلام‌الله مجید نازل گردیده میباشد.

هر قاضی و حاکم اسلامی در مقام قضاء ملزم است با توجه بخداوند متعال قلب را از جمیع عوامل و تعصب که او را از اعمال عدالت باز میدارد مبرّی سازد و حکم محکم الهی در آیۀ کریمه که میفرماید:

"یا ایها الذّین آمنو کونوا قوامین بالقسط شهداء الله و لو علی انفسکم" را نصب‌ العین خود قرار دهد تا حقی از مظلومی ضایع نگردد. بعثت نبی اکرم صلی‌الله علیه و علی آله الطاهرین المعصومین برای تربیت ناس بآداب رحمانی و اعمال عدالت بوده است در سورۀ شوری میفرماید قوله تعالی" امرت لامر بینکم الله ربنا و ربکم لنا اعمالنا لکم اعمالکم لا حجه بیننا و بینکم الله یجمع و بیننا والله المصیر" و در سوره مبارکه نحل میفرماید "ان الله یامر بالعدل و الاحسان"

بعد از ذکر این مقدمه با کمال تکریم و رعایت اختصار بعرض میرساند:

شرکت سهامی (خاص) نونهالان که حقاً یکی از قدیمی‌ترین مؤسسات رسمی ثبت شده بازرگانی در ایران است قریب پنجاه سال است که در امور تجاری بخدمتگذاری ملک و ملت مشغول است و در این مدت توانسته است اعتماد عموم مراجع مملکتی و مردم را جلب نماید و بگواهی وزارت دارائی از خوش حسابترین مالیات دهندگان بشمار میآید و بیش از شانزده هزار صاحب سهم دارد حدود یکماه قبل بدون هیچگونه مجوز قانونی علیرغم اعلامیه‌های دادستان انقلاب و دادستان طهران از طرف افرادی که خود را مأمور کمیته شماره ۳ معرفی نموده‌اند محل شرکت را تصرف شده و درب آنرا مقفل نموده و مانع از کارهای روزمره آن گردیده و کلیۀ اطاقها و صندوقها و اسناد و دفاتر و اوراق بهادار و وسائط نقلیه را ضبط و حسابهای شرکت را در بانکها توقیف نموده‌اند حتی در شب عید نوروز از پرداخت حقوق و پاداش و عیدی حدود [ناخوانا] نفر کارمند شرکت ممانعت بعمل آورده‌اند.

از آنجائیکه این مؤسسه طرف داد و ستد عده زیادی از بازرگانان و صاحبان صنایع و نفوس دیگر میباشد شده است و حتی عده زیادی از دانشجویان که در ممالک خارجه بتحصیل اشتغال دارند مخارجشان [ناخوانا] که در نزد این شرکت دارند پرداخت و ارسال میگردد تعطیل شرکت موجب لطمات فراوان برای اشخاص گردیده و موجبات نارضائی شدید آنانرا فراهم ساخته است در تظلم و مراجعاتیکه نمایندگان این شرکت با کمیته شماره ۳ که خود را مأمور از طرف آن مقام معرفی نمودند بعمل آمد و علت اینگونه اقدامات را جویا شد اتهامات و مفتریات خلاف حقیقت و ناروائی را باین شرکت نسبت داده‌اند که جداً و قویاً مورد تکذیب است. این مؤسسه از بدو تأسیس خود را از هر گونه مسائل سیاسی بر کنار داشته و صرفاً بامور بازرگانی و خدمتگذاری خود اشتغال ورزیده و ادنی تخلفی از مقررات قانونی و ملکی ننموده و بهمین جهت موفق گردیده است اعتماد و اطمینان سهامداران و مراجعین و مراجع مملکتی را جلب نماید و چون فی ‌الحقیقه در حال حاضر امور شرکت مختل گردیده و بدون علت و دلیل زیان‌های جبران‌ناپذیری وارد شده و امور شرکت را متوقف ساخته‌اند و این‌چنین روشی خلاف موازین عدالت است استدعا دارد از لحاظ حفظ حقوق این شرکت و جلوگیری از تعطیل بی‌جهت یک مؤسسه اقتصادی و خدمتگذار امر و مقرر فرمایند که از هرگونه اقدام حاد و فشار بتهدید و توقیف که موجب اضرار این شرکت و مالاً خسارات جبران ناپذیری باقتصاد ملت و داد و ستد مردم وارد خواهد ساخت خودداری و رفع تعرض گردد و نمایندگان محترم آن مقام بامور و محاسبات این شرکت را عادلانه رسیدگی نمایند چه آنرا که حساب پاک است از محاسبه چه باک است.

با تقدیم احترامات فائقه

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]