[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

۲۹۷۰۰۲۱۰۷ - ص ۱۴

سواد مراسلۀ حکومت مازندران

نمره: ۴۳۵۱

مورخه: برج قوس ۱۳۰۳

ضمیمه: ۶ طغرا

 

اداره محترم معارف و اوقاف مازندران

در تعقیب مراسلات نمره: (۳۱۹) و (۴۴۳) آن ادارۀ محترم راجع به مدرسۀ کفشگرکلا دستورات لازمه به حکومت علی‎‎آباد داده شده بود که وضعیات مدرسۀ مزبوره را تحقیق و شرح جریان آنجا را راپرت دهد. سواد راپرت حکومت و ضمایم آن لفاً ارسال میگردد. کفیل ایالت ناصر قلی اردلانی.

(حکومت مازندران)

 

سواد مطابق اصل است. [مهر: دفتر معارف و اوقاف مازندران]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکته‌ای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]