[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت کشور

تاریخ: [۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۶]

شماره: [ ۷۲۷]

پیوست: ------

 

محرمانه

 

جناب آقای فریدونی، کفیل وزارت کشور

در پاسخ امریّهٴ شمارۀ ۱۱۵۸ - ۱۳۷۷-م – ۱۶ فروردین ۱۳۲۶ محترماً به استحضار خاطر مبارک می‌رساند: در اوایل فروردین امسال اطّلاع رسید که جمعی از افراد متفرّقه جمعیّتی به نام جوانان اسلامی تشکیل داده‌اند و تبلیغات اسلامی می‌کنند. بنا بر وظیفهٴ دولتی در صدد برآمدم که منظور اصلی از این تجمّع را کشف کنم. در این ضمن نامه‌ای از طرف این انجمن رسید که شکایت از تبلیغات بهائی‌گری آقایان مهندس علائی، رییس کارخانهٴ قند شازند و معاون‌زاده، معاون ادارۀ پست و تلگراف کرده بودند. با مشورت آقای سروان عبقری کفیل شهربانی این‌طور تصمیم گرفته شد که اساساً این نوع گفتگوها صورت مطلوبی ندارد و بهتر است که انجمن را منحلّ کرد. با تدابیر عملی انجمن منحل شد و اعضای آن هم کتباً استعفا از انجمن دادند. در خلال این عمل از شازند شکایاتی رسید که عدّه[ای] به نام حمایت از دین مقدّس اسلام از بهائیان مقیم آن‌جا جلوگیری می‌کنند که به حمّام بروند و مزاحم بهائیان هستند. فوراً به ژاندارمری و بخشداری دستور دادم که به شازند رفته با ملایمت از اعمال خلاف رویّه جلوگیری کنند و نگذارند اتّفاق سوء رخ دهد. ژاندارمری و بخشداری هم به سرعت عمل کردند. اشخاصی که سبب مزاحمت سایرین بودند با تهدید و تحبیب از این رویّه منصرف نمودند. در این ضمن شنیده شد که چند نفر از اهالی شازند و اراک که به قم رفته و شکایاتی به آیت‌الله حاج آقا حسین بروجردی و سایر حجج اسلام مقیم قم نمودند و هم‌چنین عریضه به حضور جناب اشرف آقای نخست وزیر عرض کرده‌اند و تجدید شکایت کرده و بر حسب‌الامر به بنده مراجعه گردیده.

اساساً نکتهٴ قابل توجّه در این شهرستان این است که روی دودستگی همیشه اشخاص مترصّد بهانه‌جویی هستند و به هر عنوان می‌خواهند آشوبی برپا کنند. لهذا چون در این مورد آقای مهندس شهاب علایی که از کارمندان لایق دولت هستند، بهائی می‌باشند، بهترین فرصت برای آشوب‌طلبان به دست آمده است. به نظر بنده در صورتی که مقرّر فرمایند مشارٌالیه به نقطهٴ دیگر منتقل شوند، سر و صداها خواهد خوابید. نظر آقای عبقری رییس شهربانی همین است و مطلب هم فعلاً چندان مهمّ نیست ولی ممکن است در آتیه تولید نگرانی نماید.

فرماندار شهرستان اراک، بنی‌آدم، امضاء

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]