[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۳۱ تیر ۱۳۵۸

بسمه تعالی

فرمانداری محترم شهرستان سیرجان

محترماً کارکنان سازمان تعاون روستائی که تا به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران و در راه تحقق هدفهای اسلامی حتی از نثار جان خود دریغ نورزیده و با هر نوع عوامل وابسته به صهیونیسم – امپریالیسم در مبارزه‌ایم اعلام میداریم از آنجا که دین مطرود بهائیت در پیشگاه ملت ایران مذموم و محکوم و همواره در راه نابودی آزادیهای فردی و اجتماعی در ایران کوششهای زیادی نموده و در راه انحراف جوانان میهن ما گامهای موثری برداشته و با توجه به وضع موجود دیگر جائی برای این‌گونه خرابکاریها و انحرافات باقی نمانده و آقای منصور شیدانشیدی معاون اداره یکی از مبلغین این فرقه ضاله بوده و هنوز نیز دست از حرکات خود برنداشته و علناً بهائیت را ترویج می‌نماید از شما می‌خواهیم که در مورد فوق اقدام و نامبرده را از این شهرستان منتقل فرمائید.

 

[بیش از ۱۷ امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]