[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از خمین به [طهران]؛ شمارۀ: ۶۷؛ تاریخ اصل: ۲۴/۱۱، تاریخ وصول: ۲۵/۱۱/[۱۳۲۲]

 

جناب آقای وزیر فرهنگ، رونوشت وزارت دادگستری، رونوشت وزارت کشور، رونوشت حضرت آیت‌الله آقای بهبهانی، رونوشت حضرت آقای فیروز آبادی، رونوشت جناب آقای فولادوند نمایندهٴ مجلس

وجود اشخاص فاسد عقیده در فرهنگ موجب اغوا و گمراهی نوآموزان. با این ترتیب در مدارس کمره عدّه[ای] اشخاص بهائی به عنوان دبیر و آموزگار بر خلاف آیین مقدّس اسلام مشغول تبلیغ. جریان را مکرّر آقای رییس فرهنگ گلپایگان عرض و تغییر آنها را خواستار. چون توجّهی نفرمودند، ناچار به حکم علاقه که به نیّت و حسن عقاید اطفال خود داریم، به مقامات عالیه متوسّل گردیده، استدعا داریم با تبدیل آنها و اعزام معلّمین مسلمان، نگرانی اهالی این صفحه را مرتفع فرمایید.

مرتضیٰ (شمس؟)، ابوخیر مرتضیٰ، مرتضیٰ فرقدان، کریم رضوانی، هندی، محمّد سرمدی، حسن‌علی کریمی، امان‌الله مستوفی، محمّدنبیّ مستوفی، سیّد جمال.

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ثبت دفتر محرمانهٴ وزارت کشور، شمارۀ: ۷۲۰۰۱۵، تاریخ: ۲۷/۱۱/۲۲ ].

[حاشیهٴ ۲:] سیاسی، ۲۷/۱۱.

[حاشیهٴ ۳:] [ مهر: وزارت کشور؛ ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۷۶۳۸، تاریخ: ۳۰/۱۱ ].

[حاشیهٴ ۴:] بایگانی، ۱۴/۱۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]