[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از شاهرود به [طهران]؛ شمارۀ: ۴۰؛ تاریخ: ۴/۵/۲۳

مجلس شورای ملّی، رونوشت جناب آقای نخست وزیر، رونوشت وزارت کشور، رونوشت وزارت دارایی، رونوشت وزارت فرهنگ، رونوشت وزارت راه، رونوشت روزنامهٴ آیین اسلام، رونوشت فرمانداری و شهربانی شاهرود

عدّهٴ قلیلی که چند تن آنها در ادارات دولتی شاهرود، دخانیّات: نادری؛ پست: جذبانی؛ خواروبار: رهبانی و نبیلی مأمور مشهد؛ راه‌آهن: قباد و حجازی و قبادی؛ راه شوسه: شیدانی؛ فرهنگ: خورشیدی و دو برادر آقازاده کارمند می‌باشند؛ کلوپی به نام بهائی تشکیل و از موقعیّت اداره سوء استفاده و تظاهراتی می‌نمایند که باعث هیجان همگانی شده و قریباً ممکن است پیش‌آمد غیر مترقّبهٴ جبران ناپذیر رخ دهد. لهذا اهالی شهرستان شاهرود جدّاً تقاضا دارند این چند نفر مأمور خائن و بی‌حیثیّت را از شاهرود برانند.

سرکرده‌ای، ابوحسن انصاری، علی‌اکبر جامعی، سیّد ابوالقاسم جعفر، سیّد مهدی ‌جعفر، محمود حبیب‌الله‌زاده، امیر الهیان، شفقت، رجب جلالی، غلام‌رضا محبّت، امیر شیخی، احمد داوودی، محمّدباقر بنایی، رضوانی واعظ، (استمدی؟)، دوستان موحّدی، حاجی علی‌رضا، محمّدحسن رزّازان، حاج عبّاس رزّازان، حاج حیدرقلی درستیان، عبدالحسین رزّازان، محمّد رزّازان، محمّد طباطبایی، علی‌اکبر محمّدی، حسن عبداللّهیان، نصرالله اخیانی، حاج محمّدجعفر اخیانی، حبیب‌الله جعفری، عیسیٰ زندانی، حاج غلام‌رضا، حبیب آقایان، صابونی، حسن‌زاده، کربلایی حسن نجّار، فرهادی، محمّد سیّدی، شیخ حسن تهرانی، کاظم کرامتی، علی‌زاده، افرا، حسین فدایی، محمّدحسین عجمی، صادقیان، خرّازی، دزیانی، بایگان، عبدالحسین طباطبایی، محمّدعلی برنجی، محمّدرضا آقایی، حقیقت، عبدالحسین برنجی، غلام‌حسین جلالی، سیّد علی نصرتی، محمّدحسن جلالی، محمّدحسین کاشانی، مقدّس‌زاده، حسین شوقی، مهدی شوقی، معلّمی، حاج ابوالقاسم کبیریان، حاج علی‌اکبر ساغری، احمدرضا، ابوالفضل، محمّد، مهدی، غلام‌رضا، حیدرقلی، حاج محمّدکاظم اخیانی، عزّت عامری، عبّاسیان، علی‌اکبر زمان، عبداللّهیان، خدابخش بقایی، مزجری، عبّاس ارانی، عبدالله، اسدالله غروی، علی بیگی، میرزا محمّد، حاج محمّد، باقر، علی، امیر طباطبایی، محمود کلباسی، خلیل، الله‌محمّد، (فری؟)، احقر اسمعیل نازی، حقیر سیّد بهاءالدّین غروی، احمد جلالی، شیخ محمّد مفیدی، سیّد تقی روانی، ابراهیم قنبری، حبیب‌الله خواجه، رزّازان، غلام حسن، جواد جاوید، غلام‌علی، نقی غضنفری، محمّدحسین سالک، محمّد، ابراهیم، اسمعیل رحیمی، سجّادی، عبدالله شهری، حسن اجدادی، محمود بنّا، صالح سجادی، هاشمی، میانی، علی جامعی، معصومی، صابر محقّر، ضیاء، موسیٰ مقدّسی، حبیب کازرانی، علی جلالی، یعقوب‌زاده، علی دزیانی، ابوالقاسم بی‌طرف.

[حاشیهٴ ۱:] ...... بخش‌نامه به وزارت‌خانه‌ها داده شد. اقدامی ندارد. ۸/۵/۲۳.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۹۱۰۹، تاریخ: ۱۰/۵/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۳:] بایگانی شود.

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]