[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

جناب آقای نسیم مهر آذر مدیر فروشگاه لوازم اتومبیل فروشی

نظر به اینکه جنابعالی شروع کار آقای الله بخش فهندژ را موکول به تائید کمیته نموده‌اید از شما خواهشمندیم تا دستور رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله امام خمینی اجازه فرمائید نامبرده شروع بکار نمایند. قبلاً از همکاری شما متشکریم

رئیس شورای دعاوی

ستاد عملیات انقلاب اسلامی

[مهر رسمی و اسم]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]