[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[تاریخ:] ۱۵ مرداد ۵۸

[شماره:] ۲۱۰۴

 

سازمان ملی انتقال خون ایران

اهواز – خیابان کاخ صندوق پستی ۱۱۳۱

تلفن ۵ – ۳۵۹۸۰

 

[آرم] سازمان ملی انتقال خون ایران

 

بسمه تعالی

 

ریاست محترم محفل بهائیان خوزستان

 

همانطورکه اطلاع دارید سازمان ملی انتقال خون اهواز برای تأمین خون موردنیاز بیماران اکیپ‌های سیار خود را برای خونگیری به سازمانهای مختلف اعزام مینماید لذا تقاضا دارد با در نظر گرفتن شرایط آن محفل دستور فرمائید که اعضای محترم آن با در نظر گرفتن اینکه در ایام ماه رمضان اکیپ‌های سیار در سازمان‌ها غیرفعال میباشند در این کار انسانی شرکت و همکاری کامل را با این سازمان بنمایند.

قبلاً از همکاری شما سپاسگزارم

مدیرعامل موقت سازمان انتقال خون

دکتر روشن‌ضمیر

[امضا]

۱۵ مرداد ۵۸

[یادداشت دستنویسی در پائین صفحه]

۳۴ ۲- ۱۶ مرداد ۵۸

فتوکپی جهت اطلاع محفل مقدس روحانی ملی تقدیم میگردد و باستحضار میرساند که یاران الهی در اهواز با نهایت علاقمندی در این امر خیر شرکت و سازمان ملی انتقال خون را یاری نموده‌اند.

با رجای تائید

منشی محفل –

[امضا]

 

لجنه ملی محفظه آثار [ناخوانا]

۱۲ آبان ۱۳۵۸

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]