[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

بسمه تعالی

شماره ۱۱۳-۳-۷۰۱

تاریخ  ۲۷ بهمن ۱۳۵۸

 

از: س مرا ٠۵ کرمان را

به: معاونت پرسنلی نزاجا (مد کارگزینی درجه‌داران)

موضوع: استوار ۲ سید کمال یزدان پناه

 

بازگشت بشماره:۱۷-۳ -۷۰۱ [تاریخ:] ۱۶ بهمن ۱۳۵۸

١- در اجرای امریه بازگشتی مراتب اخراج درجه‌دار نامبرده بالا که در ردیف ۲۲ ذکر گردیده در دستور شماره ۸۴۸ این مرکز درج و به نامبرده ابلاغ گردیده است.

٢- درجه‌دار منظور طی گزارشی دلیل اخراج خود را از این مرکز سئوال نموده که در پاسخ بمشارالیه ابلاغ گردیده چون شما پیرو مسلک بهائی گری بودید به همین دلیل از ارتش جمهوری اسلامی اخراج شده‌اید. جز دلیل مزبور دلائل دیگری در سوابق وی موجود نیست. نامبرده تقاضا نموده دلیل اخراجش از ارتش جمهوری اسلامی ایران از طریق آن معاونت ابلاغ گردد. استدعا میشود مقرر فرمائید دلیل اخراج درجه‌دار فوق‌الذکر را به این مرکز امر به ابلاغ فرمایند تا به نامبرده ابلاغ شود

بجای ف مرا ٠۵کرمان - سرهنگ پناهی

امضا

[یادداشت دستنویسی شماره در پایین صفحه]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]