[روزنامه:] خراسان

درچهار صفحه

شماره ۸۵۶۱

۴ شنبه ۴ بهمن ۱۳۵۷ - ۲۵ صفر ۱۳۹۹ - ۲۴ ژانویه ۱۹۷۹

تلکس سازمان مرکزی در تهران ۶۱۷۳ ۲۱، تلفن مخصوص تلکس تهران ۱۵۵۵ ۸۳

تلکس مشهد شماره ۶۲۴۱ ۵۱، تلفن تلکس مشهد ٢۲۰۲۵

 

بسم ا[لله] الرحمن الرحیم و به نستعین

قابل توجه برادران ارتشی دلیر و مسلمان که پیوند ناگسستنی با عشایر و ملت ایران دارند

 

درمدت سیزده سال وزارت هویدا در اطلاعیه های استخدامی قوای سه گانه (ارتش، پلیس و ژاندارمری) کشور این جمله که: داوطلبان باید پیرو یکی از ادیان رسمی کشور: یهودی، مسیحی، زردشتی و اسلام بوده باشند جلب نظر میکرد و سازمان خطرناک ساواک راه را برای هر گونه اظهارنظر و ایراد اعتراض بروی مردم سخت بسته بود و با راه یافتن عناصر ضد دین خاصه فرقه‌ی بهائیت که نقاب اسلام را به چهره دارد، در مؤسسات انتظامی و امنیتی ما، مصائبی وحشتناک تر از مصیبت های چنگیز مغول و حجاج ببار آوردند که تاریخ بیاد ندارد. کشتار بیرحمانه ی جوانان، به رگبار بستن مردم بیگناه در خیابانها و کوچه ها، بمسلسل بستن منزل های مراجع عالیقدر تقلید و دستبرد بخانه‌های خطبا و وعاظ محترم، روشنگر کشتار وحشیانه و اهانت بیشرمانه به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام و حمله و کشتار

 دیوصفتانه بیماران کوچک و بزرگ بیمارستانها و به آتش کشیدن مساجد و قرآنها و کتب ادعیه و کشتار فجیع در اماکن مقدسه نشانه هائی است که عناصر ارتشی مسلمان را از عناصر ناپاک ضد دین جدا می سازد و افراد مسلمان تحت هر فرمانی که باشد دست بچنان فجایع نخواهد زد.

بنابراین عشایر متدین و سلحشور ایران که هیچوقت از مردم جدا نبوده و همواره بازوی قدرتمند و سرباز قهرمان مراجع معظم و شجاع تقلید و روحانیت بیدار و پشتیبان ملت اصیل و شریف ایران بوده و خواهد بود، اجازه نخواهد داد عناصر شناخته شده و فرصت‌ طلب ضد دینی در هر لباس و هر مقامی که باشد و بهر نامی که سفاکیهای گذشته را تکرار کنند با توجه هرچه دقیق تر بفرمان مطاع پیشوایان دین مبین و دوشادوش سایر برادران مجاهد خود آنچنان ضربه‌ی هولناکی بدشمنان ملت و مملکت وارد آوریم که جهان انگشت حیرت بدندان گزند.

 ایل خاوری خراسان که بالغ بر نیم میلیون نفرند برای قدرت بخشیدن به حفظ دین، مال، جان و ناموس مردم و امتثال امر مطاع مراجع عظام تقلید و اجرای دقیق آن آماده جانفشانی هستند.

ش ۴۳۵۵

سرپرست ایل خاوری خراسان

سید حسن شاه عالمی نژاد

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]