[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

کمیسیون اصل ٩٠قانون اساسی

شماره ۱۲۵۳۶-۶

تاریخ ١٣ بهمن٧١

پیوست دارد

یسمه تعالی

حجّت الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی دامت توفیقاته

دادستان محترم انقلاب اسلامی مرکز

 

سلام علیکم:

با ایفاد شکوائیّه های موّرخ  ۲۵ شهریور٧١ و ٢٨ آبان ٧١ خانم پریدخت وحدت حقّ (در چهار برگ) و پنج برگ

تصویر پیوستی، شایسته است امر و مقرّر فرمایند با عطف توّجه به پرونده کلاسه ۲۵/ ١٢٢٩٨ مورخ ١٣ اردیبهشت ۶۱ بموضوع شکایت وی رسیدگی و برابر مقرّرات و موازین قانونی احقاق حقّ شود و از نتیجه این کمیسیون را مطلّع نمایند./ت

با احترام

رئیس کمیسیون اصل نود قانون اساسی

محمدعلی شرعی

[امضا روی مهر رسمی]

رونوشت: جهت اطلّاع شاکیه

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]