[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت پست و تلگراف و تلفن، تلگراف؛ از همدان به طهران؛ شمارۀ: ۱۲۳۹؛ تاریخ: ۲۶/۵/۲۳

 

جناب آقای نخست وزیر

۸۷۵۹، با اقداماتی که سابقاً این جانب عمل نموده‌ام، در همدان دیگر این قبیل اشخاص باقی نمانده و انتظامات از مرحمت حضرت اشرف برقرار است. ۱۶۱۶.

منصورعلی قراگزلو

 

[حاشیهٴ ۱:] [ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۰۷۷۹، تاریخ: ۱/۶/۲۳ ].

[حاشیهٴ ۲:] مربوط به بخش‌نامهٴ ۷۴۴، به سابقه ضمیمه و بایگانی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]