[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور؛ شهربانی کلّ کشور، ادارۀ اطّلاعات، دایرهٴ اوّل؛ شمارۀ: ۱۵۹۷۹/۱۵۸۶۹/۱؛ تاریخ: ۱۵/۱۲/۲۲؛ فوری، محرمانه

 

جناب آقای نخست وزیر

طبق گزارش شهربانی تبریز روز چهارم ماه جاری در آذرشهر عدّه[ای] از اهالی به منظور غارت منازل بهائی‌ها اجتماع و قریب سیصد نفر از آنها به منزل حسین چیت‌ساز و بالازادهٴ بهائی ریخته و مشغول غارت و آتش زدن اثاثیّهٴ منزل آنها بوده‌اند که جلوگیری و ۱۶ نفر مرتکبین را جلب نموده و به طوری‌که شهربانی مربوطه اظهار نظر نموده، در نتیجهٴ موعظهٴ میرزا محسن واعظ در مسجد آذرشهر این پیش‌آمد رخ داده و مراتب فوراً به فرمانداری گزارش، طبق امر فرماندار، آقای سرهنگ امیر پرویز به محلّ رفته و با مساعدت ژاندارم انتظامات برقرار، جریان به استانداری هم گزارش گردیده. مراتب استحضاراً معروض گردید.

رییس شهربانی کلّ کشور، سرپاس جهانبانی، [امضاء]

 

[حاشیهٴ ۱:] به وزارت کشور نوشته شود اقدام در جلوگیری از این قبیل عملیّات بنمایند. [امضاء].

[حاشیهٴ ۲:] شمارۀ ۲۲۷۳ – ۲۴/۱۲/۲۲.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]