[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۴ اسفند ۶۴

شماره: ١٢٨١

پیوست

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

شورای مرکزی اصناف شهر کاشان

 

بسمه تعالی

آقای امراله منوچهری

طبق بخشنامه واصله شماره ۳۵۶۱۲ مورخه ١ شهریور ۶۳ امور اتحادیه‌ها از دادن پروانه کسب معذوریم.

محمد جهان آرائی

شورای مرکزی اصناف کاشان

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]