[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٧  دی ۶۶

 

بسمه تعالی

شورای محترم اصناف شهرستان بروجن

محترماً اینجانب سعادت الله معتمدی جهت مغازه ابزار و یراق واقع در خیابان ده متری احتیاج به پروانه کسب دارد. خواهشمندم جهت صدور پروانه کسب اینجانب دستورات لازم را ابلاغ فرمائید.

در ضمن مغازه مذکور از سال ۶۲در این حرفه مشغول بکار بوده است.

با تقدیم احترامات – سعادت الله معتمدی

[امضا]

[یادداشت دستنویسی تاریخ در پایین صفحه]

بسمه تعالی

بعلت اینکه طبق اظهار [ناخوانا] وابسته به فرقه بهائیت میباشد از صدور پروانه کسب معذور است.

[امضا روی مهر رسمی]

٧  دی ۶۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]