[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

جمهوری اسلامی ایران

 

آقای عین‌الله رشید نژاد خدمتگزار بیمارستان یحیی‌نژاد

چون به‌موجب بررسیهای بعمل آمده شما منتسب به فرقه ضاله بهائیت بوده و با توجه به دستور شماره ۷۵۶۰ مورخ ۱۰ دی ۵۹ وزارت محترم بهداری که استناد به مواد ۱۴ و ۶ قانون استخدام کشوری و تأمین اجتماعی گردیده، استخدام اولیه شما مجوز قانونی نداشته است لذا از تاریخ ۱ بهمن ۵۹ ادامه خدمت شما در این شبکه و واحدهای تابعه مجوزی ندارد. بدیهی است در صورت اعتراض به انتصاب به فرقه مذکور و پس از مراجعه و تکمیل پرسشنامه مربوطه این حکم قابل تجدید نظر خواهد بود.

 

دکتر علیرضا حقانی

مدیر شبکه بهداری شهرستان بابل

[امضا]

 

رونوشت: جهت استحضار بسازمان منطقه‌ای بهداری استان مازندران.

رونوشت: کارگزینی شبکه جهت لغو احکام استخدامی اولیه با توجه به دستور مذکور.

 

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

۲۵۰۰۴

۱ بهمن ۵۹

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]