[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۸ اسفند ۶۱

 

فرماندهی محترم ستاد صفر ۵ کرمان

پیرو نامه سفارشی ۱۴۱ - ۲۴ مهر ۶۱ و نامه طبق رسید مورخ ۲۷ بهمن ۶۱ خواهشمند است دستور فرمایند:

۱-گواهی مدتی که فرزندم فرهنگ شاه بهرامی مشغول خدمت مقدس سربازی بوده است ابلاغ نمایند%

۲- نحوه و چگونگی به شهادت رسیدن فرزندم را اعلام فرمایند%

۳- جواز دفن مربوطه یا گواهی پزشکی جسد فرزندم را ارسال فرمایند%

با تقدیم احترامات

دکتر شاه بهرامی

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]