[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداری

سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد

 

به: اداره کل نظارت بر امور دارو و تجهیزات پزشکی

از: سازمان منطقه‌ای بهداری استان یزد

موضوع:

 

یا من اسمه دواء و ذکره شفاء

 

شماره -----

تاریخ -----

پیوست -----

 

بنام خدا

محرمانه

 

سلام علیکم:

چون آقای دکتر جلال وحدتی منتصب به فرقه ضاله بهائیه و تبعیدی به این استان از استان کرمان (کارمند اخراجی بهداری) تقاضای قبول مسئولیت فنی یکی از داروخانه‌های شهرستان یزد را نموده است با توجه به سوابق نامبرده و در نظر گرفتن وضعیت مذهبی خاص حاکم بر این شهرستان آیا نامبرده می‌تواند مسئولیت فنی داروخانه‌ای را تقبل نمایند یا خیر؟ بدیهی است نظر این سازمان در این مورد و موارد مشابه غیر مساعد می‌باشد.

 

دکتر سید جلال پور هاشمی

مدیر عامل [امضا]

 

رونوشت به مدیریت امور داروئی سازمان

 

[یادداشت دستنویسی، شماره و تاریخ در پایین صفحه]

۱۵۵ / ۲ – [تاریخ:] ۱۱ آبان ١٣۶۴

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

اداره امور داروئی - شماره – م / ۲

تاریخ – ۲۵  آذر  ۱۳۶۴

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

[ناخوانا]

[امضا]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]