[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[ آرم شیر و خورشید ]

وزارت کشور، ژاندارمری کلّ کشور؛ شمارۀ: ۳۷۰۲/ ج؛ تاریخ: ۳۰/۳/۱۳۲۳؛ محرمانه

 

وزارت کشور

محترماً پاسخ مرقومهٴ شمارۀ ۷۳۳۵/ س/۲۳۳۵ مورّخهٴ ۲۱/۱۲/۲۲ راجع به تبلیغات مذهبی بهائی‌ها به استحضار می‌رساند: طبق گزارش ناحیهٴ ۷ ژاندارمری مرکز، یک عدّه مفسده‌جو در محلّات باعث اغتشاش محلّی شده و به عنوان این‌که بهائی‌ها دخالت در امورات آنها نموده و تبلیغات می‌نمایند، مزاحمت اهالی را فراهم ساخته بودند که پروندهٴ آنان از طریق دستهٴ ژاندارمری محلّات ضمن شمارۀ (۱۶۳۸ مورّخهٴ ۷/۱۰/۲۲) به دادگاه محلّات احاله گردیده است.

از طرف فرماندهٴ ژاندارمری کلّ کشور، سرهنگ همایون، [امضاء]

 

[حاشیه:] [ مهر: وزارت کشور، ادارۀ سیاسی، شمارۀ: ۲۴۱۶، تاریخ: ۶/۴ ].

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]