[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

شیر و خورشید

وزارت کشور

فرماندار اصفهان

رونوشت نامه

 شمارۀ: ۶۶۰۲/۱۰۴۱

مورّخهٴ: ۳/۳/۲۳

رونوشت نامهٴ لشکر اصفهان؛ خیلی فوری، مستقیم

[ناخوانا] فوری- مستقیم

 

استانداری استان دهم

گزارش واصله از شهرضا حاکی است مجدّداً عدّه[ای] از اهالی علیه[۱] بهائی‌های مقیم آن‌جا جلساتی تشکیل داده و روز ۲/۳/۲۳ هم در منزل مهدوی سردفتر اسناد رسمی جلسه[ای] داشته و نیز شرحی تهدید‌آمیز به فرمانداری شهرضا نوشته و خروج بهائیان را خواستار شده‌اند. علیٰ‌هذا به پادگان شهرضا دستور داده شد که بنا بر تقاضای فرمانداری و شهربانی تعداد لازم مأمورین نظامی به منظور تقویت در اختیار آن دو اداره بگذارد. متمنّی است مقرّر فرمایید اقدامات و دستورات لازم برای جلوگیری از هر نوع اغتشاش از طرف آن استانداری نیز به عمل آید.

فرماندهٴ لشکر ۹، سرتیپ قدر

برابر اصل است

[امضاء]

۶/۳/۱۳۲۳

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]

 

 

١- در نسخهٴ اصل: بر علیه.