[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

در موقع تحویل جسد مأمورین اظهار میدارند که شما میتوانید چون شهید بهائی است در گلستان اصفهان هم دفن نمائید ولی سر خاک نمیتوانید بروید ولی در نجف‌آباد میتوانید و در ضمن در موقع دفن میّت از دوستان غیر هم شرکت نموده و همچنین در جلسات تذکر او تلفناً هم به سپاه پاسداران نجف‌آباد اطلاع میدهند که یک شهید بهائی داریم و سعی شود به نهایت احترام بخاک سپرده شود.

[امضا]

 

حضور محترم فرماندهی گروهان ارکان جناب سروان عباس زاده

استحضاراً به عرض جنابعالی میرسانم که اینجانب دیپلمه وظیفه مهرداد بادکوبه عقیده و مذهبم بهائی بوده و همین طوری که میدانید ما نباید در سیاست و جنگ هیچگونه دخالتی داشته باشیم

از شما خواهش میکنم در مورد برنامهٴ نامبرده اقدامات لازمه را بعمل آورید. قبلاً از همکاری شما متشکرم.

تاریخ ١١ بهمن ۶۱

مهرداد بادکوبه

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]