[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

 [ناخوانا] اموال عزت‌الله طالب و امین‌الله طالب فرزند عزت‌الله از فرقه ضاله بهائیت و متواری از کشور بمنظور

[ناخوانا]  بیت‌المال و بمنظور حراست و حفاظت با سرپرستی بنیاد ۱۵خرداد موافقت میشود. دادسرا اقدام قانونی معمول دارد.

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]