[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[روزنامه:] کیهان

[تاریخ:] ۴ آذر ۱۳۵۸

[شماره:] ۱۰۸۶۵

[صفحه:] ۹

 

دادستان سابق ارتش:

من از نقشه ترور منصور خبر داشتم و آن را فاش نکردم

دهمین جلسه شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مرکز، در ادامه کار رسیدگی به اتهامات ۵ نفر از امیران و افسران اداره سابق دادرسی ارتش، دیروز در محل زندان اوین تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، رئیس دادگاه از متهم ردیف دوم، سرلشکر بازنشسته عباس صدوقی، دادستان اسبق ارتش خواست که آخرین دفاع خود را مطرح نماید...

...متهم در پاسخ سئوال رئیس دادگاه که از وی علت دست بوسی وزیر جنگ توسط سرهنگ مزبور را سئوال کرد، اظهار داشت: سرهنگ مزبور به وزیر جنگ نسبت بهایی بودن میداد، لیکن در انسانیت و ادب و خیرخواهی وزیر جنگ هیچ‌گونه شکی نبود، ایکاش مسلمانانی که بسیار ضد مردمی عمل میکردند و برای دستگاه خوشرقصی میکردند، مسلمان نبودند. و مانند او بهایی بودند. و چون سرهنگ مزبور با وزیر جنگ خرده حساب داشت، سخت به او پیچیده بود. پرونده وی خیلی سنگین شده بود. و شخص شاه دستور تعقیب وی را صادر کرده بود. من خواستم مساله را حل کنم، که نشد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]