[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

دادستان جمهوری انقلاب اسلامی

استان مازندران

 

شماره ۱۲۱۳

تاریخ ۱۵ تیر ۵۹

پیوست -----

 

به – دادستان کل – جمهوری اسلامی ایران

موضوع – مغازه‌های آقای کردیان در تنکابن

 

نظر باینکه طبق نامه مورخ ۳۷۳ مورخ ۱۹ فروردین ۵۹ این دادستانی مغازه‌های که بنا بر شایعات مصادره شده لیکن حکمی در دست نیست، شایسته است مقرر فرمایند که بنیاد مستضعفان رفع مزاحمت از مغازه‌های آقای کردیان بعمل آورند% ف

سید مهدی طباطبائی

دادستان انقلاب اسلامی

[امضا روی مهر رسمی]

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]