[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

کمیته انقلاب اسلامی

شماره [؟] / ۶۵۱۱ / ۱۲۴

تاریخ  ١٩ خرداد ۶۶

پیوست-----

 

بسمه تعالی

کمیسیون نظارت [ناخوانا]

[ناخوانا] محترم

سلام علیکم

احتراماً باستناد نامه های ارسالی از معاونت محترم اطلاعات و عملیات فرماندهی کل که بر اساس تصمیم هیئت عالی نظارت تنظیم و ابلاغ گردید [ناخوانا] پروانه کسب با خدمتگزاری و عضویت در شرکت تعاونی جهت [ناخوانا] اعضای فرقه ضاله بهائیت ممنوع بوده و لازمست نسبت به ابطال پروانه هادی که سابقاً صادر گردیده اقدام گردد.

والسلام

علی صمدی

فرماندهی کمیته انقلاب اسلامی عباس آباد

[امضا روی مهر رسمی]

 

[مهر رسمی با شماره] [ناخوانا]

گیرندگان رونوشت:

١-فرماندهی محترم شهرستان تنکابن حهت اطلاع

٢- بخشداری محترم شهرستان تنکابن جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

٣- شورای مرکزی اصناف جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

۴-سازمان تعاونی شهری جهت اطلاع و اقدام لازم و اعلام نتیجه

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]