[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۲۱ مهر ۱۳۸۷

۴۴۹۵ /۷

شماره پرونده ۹۴۹- ۲/۷-۸۷

 

 

آقای قربانی

رئیس محترم شعبه ۲۰۶ دادگاه حقوقی تهران

 

در پاسخ به استعلام شماره ۸۷ /۲۰۶ /۴۹۳ مورخ ۳۱ شهریور ۱۳۸۷ نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی

و اسناد و مترجمین قوه قضائیه به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۱- مقررات و قوانینی که در مورد ایرانیان شیعه اعمال می‌شود، نسبت به اشخاصی که پیرو فرقه‌های اعتقادی

که برابر قوانین کشور دین رسمی محسوب نمی‌شود، اجرا می‌گردد. ازاین‌رو در تصدیق انحصار وراثت و

تقسیم ترکه و دیگر احوال شخصیت، همان مقررات و قوانین ایرانیان شیعه در خصوص این‌گونه اشخاص اعمال

می‌شود.

۲- صدور گواهی انحصار وراثت به‌منزله رسمیت بخشیدن به فرقه‌های اعتقادی موصوف نیست.

۳- با توجه به‌مراتب بالا، پاسخ این بخش از استعلام منتفی است. /ن

 

مدیرکل امور حقوقی

و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

غلامرضا شهری

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]