[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

-بسمه تعالی

تاریخ: ۱۹ مرداد ۱۳۷۰

 

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای علی اکبر رفسنجانی دامت تأئیداته

این‌جانب زهرا روحی زادگان جهرمی همسر عباسعلی زارعیان جهرمی شوهرم متجاوز از ۳۰ سال در شرکت نفت ایران کار کرده یعنی از آبان ۱۳۲۹ تا ۱۵ اسفندماه ۱۳۵۹ بدون هیچگونه خلاف اداری با حقوق مستمری که مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است با ماهی ۸۶۳۰۰ ریال ولی این حق بازنشستگی تا آخر اردیبهشت ۱۳۶۱ پرداخت شده و از آن به بعد پرداخت نکرده‌اند اکنون متجاوز از ده سال است که ما خانواده از حقوق حقه خود محرومیم با اینکه در قانون اساسی ایران اصل ۲۳ مینویسد " تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی‌توان بصرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد " هر چند که به کلیه سازمانهای مربوطه جمهوری اسلامی قطع حقوق خود را گزارش داده ولی یا بلاجواب مانده یا بی‌نتیجه، چون در اسلام عدالت الهی بیش از سایر احکام موردتوجه است لذا خواهشمندم که اجرای عدالت بفرمائید. جناب آقای رفسنجانی شوهرم بیش از ۷۴ سال و خودم نیز پیر زنی ۶۴ ساله هستم و ضعف پیری و از کارافتادگی ما را قادر بر تأمین مخارج نمی‌نماید از شما خواهشمندیم حال که بر کرسی عدالت تکیه زد‌ه‌‌اید به وضع زندگی ما رسیدگی بفرمائید در خاتمه ذکر این مسئله را مهم می‌شمارم که تمام این بی‌عدالتی‌ها بخاطر عقیده‌ای است که ما داریم و به علت بهائی بودن است که حقوق شوهرم را قطع کرده‌اند با رجای تائید از پروردگار منان.

 

زهرا روحی زادگان همسر عباسعلی زارعیان جهرمی کارگر شماره حذف شده منطقه خطوط لوله و مخابرات شیراز

 

آدرس: حذف شده [آدرس]

[امضا]

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]