[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۶ مرداد ۱۳۶۲

خ/ الف تهران

 

بسمه تعالی

نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران

محترماً بعرض میرساند اینجانب شمسی خادم ۸۶ ساله ساکن [حذف شده] که باتفاق دو دخترم زندگی میکردیم شب یک شنبه مورخه ۲ مرداد ۱۳۶۲ حدود ساعت دو بعد از نصف شب عده‌ای مصلح (مسلح) وارد منزلم شده دختر ارشدم را بنام ملوک خادم و مقداری اشیاء و سوئیچ ماشینش را بردند و روز دوشنبه ۳ مرداد ۱۳۶۲ ماشین را از آپارتمان ۱۲ طبقه مالکین بدون اطلاع [برده‌اند]. با مراجعه مکرر به کلانتری و کمیته‌ها و کلیه زندانها تماماً اظهار بی‌اطلاعی مینمایند و جواب صحیحی نمیدهند. آیا سزاوار است در مملکت جمهوری اسلامی ساعت دو بعد از نصف شب آنهم به اطاق سه ۳ زن بی‌پناه وارد شده و چنین عمل ناشایستی انجام دهند قضاوت موضوع را بخود آنمقام محترم واگذار میکنم و استدعای عاجزانه دارم امر و مقرر فرمائید دخترم را به نزدم برگردانند و درغیر اینصورت من پیرناتوان را به پیش او ببرند که بیش از این طاقت دوری آن را ندارم در انتظار مراحم و کمک و اقدام جنابعالی هستم

مادر پیر داغدیده شمسی خادم

شمسی خادم

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

واحد اقدام [ناخوانا]

شماره: ۷۷۵۱

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۶۲

 

[آدرس]

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]