[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۸ مرداد ۱۳۶۲

 

بسمه تعالی

ریاست محترم دادستانی کل جمهوری اسلامی ایران

محترماً بعرض میرساند اینجانبه شمسی خادم ۸۶ ساله ساکن [حذف شده]  که باتفاق دو دخترم زندگی میکردیم شب یکشنبه مورخه ۲ مرداد ۶۲ حدود ساعت دو بعد از نصف شب عده‌ای مسلح وارد منزلم شده دختر ارشدم را بنام ملوک خادم و مقداری اشیاء و سوئیچ ماشینش را بردند و روز دوشنبه ۳ مرداد ۶۲ ماشین را از پارکینگ ۱۲ طبقه مالکین بدون اطلاع برده‌اند با مراجعه مکرّر به کلانتری و کمیته‌ها و زندان اوین (کلیه زندانها) تماماً اظهار بی‌اطلاعی مینمایند و جواب صحیحی نمیدهند آیا سزاواراست در مملکت جمهوری اسلامی ساعت دو بعدازنصف شب آنهم به اطاق سه زن بی پناه وارد شده و چنین عمل ناشایستی انجام دهند قضاوت موضوع را بخود آنریاست محترم واگذار میکنم و استدعای عاجزانه دارم امر و مقرر فرمائید دخترم را به نزدم برگردانند و در غیراینصورت من پیر ناتوان را به پیش او ببرند که بیش از این طاقت دوری آن را ندارم در انتظار مراحم و کمک و اقدام جنابعالی هستم

مادر پیر داغدیده شمسی خادم

۱۶ مرداد ۶۲

[امضا]

 

۲- نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی ایران

۳- رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران

۴- ریاست محترم مجلس شورای جمهوری اسلامی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]