[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

دادستانی کل

خیابان خیام شماره ۵۱۱۱

دادستان محترم کل

 

۱۵ آذر ماه ۱۳۶۸

پس از توسل به خدای بزرگ و طلب استعانت از او به عرض آن جناب می‌رساند اینجانبه ملوک خادم ۷۱ ساله مدّت قریب به ۶ سال در زندان به اتهام بهائیت بسر بردم اینک که مدت ۹ ماه است به فضل و عنایت الهیه آزاد شدم با مشکلاتی مواجه هستم که لازم دانستم خدمت آن جناب عرض نمایم زیرا بعد از حق شما را دادرس میدانم چه خود فرموده توسل به اسباب نمائید.

۱-حقوق بازنشستگی که پس از مدت ۴۰ سال خدمات صادقانه در فرهنگ و دارائی برای امروز مادر پیرو خود مریض باید مصرف گردد قطع شده.

۲- مبلغ جزئی در بانک ملی از حقوقم برای روز پیری پس‌انداز شده اکنون برای عمل جراحی چشم و معالجه لازم است به صندوق دارائی واریز گردیده...

۳- ممنوع المعامله هستم حتی ماشینی را که به لطف اولیای امور به من برگرداندند نتوانستم بفروشم و به خرج ضروری برسانم.

۴- اشیائی را که برای سه مرتبه از منزل بردند پس ندادند.

۵- از مقرری بشری که برای پیران دولت معین فرموده مادر و خودم محرومم.

امید با توجه به حال ۲ پیر مریض و وجدان پاک و آیات نازله دستور فرمائید اقلاً رسیدگی و جوابی عنایت شود تا به دعاگوئی کما فی السابق پردازم و به صبر و شکرگزاری مشغول گردم و موجب تصدیع نشوم.

با تقدیم احترام

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]