[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از شیراز به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۲۲۰۹۸، شماره تلگراف: ۲۴۰۱؛ تعداد کلمه: ۱۵۱، تاریخ اصل: ۱۶ [اسفند ۱۳۲۶]، تاریخ وصول: ۱۶ اسفند [۱۳۲۶]

 

مقام نخست وزیر

رونوشت وزارت کشور

رونوشت ریاست کلّ ژاندارمری

متجاوز از سه ماه است که اهالی سروستان به تحریک ماجراجویان و منفعت‌پرستان، بهائیان را مورد آزار و اذیّت قرار داده، با قتل یک نفر و ضرب و جرح عدّه[ای] آتش حسد آنان فرو ننشسته به قدری به تضییقات افزوده و عرصه را تنگ کرده‌اند که دیگر زندگانی در محلّ برای بهائیان غیر مقدور گشته. به حدّ اعلیٰ تحمّل و بردباری شده و از مقامات دولتی تقاضای احقاق حقّ نموده‌ایم. مأمورین دولت یا قاصرند یا میل ندارند که به عدالت رفتار نموده، وسایل آسایش ما را در ظلّ قانون فراهم سازند. ناچار جلای وطن کرده، آواره شده‌ایم. استرحاماً استدعا می‌نماییم امر اکید به مأمورین فارس شرف صدور یابد که امنیّت اجتماعی و قضایی در قصبهٴ سروستان برای ما فراهم گردد.

محفل روحانی بهائیان سروستان،

منشی

محمّدعلی ثابت

 

[ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[ مهر: ورود به دفتر نخست وزیر، شمارۀ: ۲۳۵۰۳، تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۲۶].

[دستنوشته:] با ورقه از وزارت کشور پرسش شد.

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]