[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بنام خدا

تاریخ: ١٢ اردیبهشت ۶۹

ریاست محترم دیوانعالی کشور

با کمال احترام اینجانب علی حبیبی فرزند احمد بعرض میرساند که طی احکام شماره ١٧٣ مورخ ۲۵ اسفند ۵۸ و شماره ١٧٨٧ مورخ ۲۴ دی ۵۹ (فتوکپی‌های پیوست) خانه و کاشانه اینجانب واقع در شهرستان خورموج که سند مالکیت آن بشماره [حذف شده] موجود میباشد ضبط کرده و در اختیار بنیاد مستضعفان قرار داده‌اند و بنده را با چند سر عائله آواره کرده‌اند

با توجه باینکه مسئولین محترم جمهوری اسلامی بارها در بیانات و اعلانات خود فرموده‌اند که در ایران هیچ‌کس بجرم عقیده مذهبی مورد تعرض قرار نمیدهند با کمال تأسف در استان بوشهر و شهرستان خورموج اداره ثبت‌اسناد و املاک خورموج و بنیاد مستضعفان قوانین محترم حکومت اسلامی را نادیده گرفته و برخلاف مقررات و قوانین ثبتی سند مالکیت اینجانب را غیر معتبر دانسته و ملکم را بنام شخص دیگری انتقال داده‌اند.

از آن مقام محترم استدعا دارم با توجه باصول ١٩ و ٢٠ و ٢٢ و ٢٣ قانون اساسی نسبت باعاده حقوق اینجانب و ابطال هرگونه سند صادره و غصبی دستورات مقتضی صادر فرمائید.

با آرزوی توفیق برای همه خدمتگذاران

علی حبیبی

[امضا]

 

آدرس: شیراز [آدرس]

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

پیوست تعداد دو ٢ برگ فتوکپی احکام صادره غیرعادلانه و خداناپسندانه

کد پستی ۷۱۶۶۶

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]