[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

 

آیت‌الله العظمی جناب آقای یزدی ریاست محترم قوه قضائی در تهران

رونوشت آیت‌الله‌العظمی جناب آقای ریشهری دادستان محترم کل انقلاب اسلامی ایران – در تهران

محترماً اینجانب مالک سند مالکیت سیم و سُرب ۲۵۷۲۱۳/ ۳ واقع در شهرستان خورموج که بعلت بیکاری در سالهای قبل از انقلاب ناچار بترک آن محل شدم و بخرمشهر عزیمت نمودم و در آنجا مشغول کار شدم بعلت پیش آمد جنگ تحمیلی عراق بایران حاصل [ناخوانا] سال عمر و لانه و کاشانه خود را در خرمشهر از دست دادم وقتیکه باتفاق عائله ببوشهر رفتم تا بخانه و کاشانه خود در خورموج برگردم و ساکن شوم اطلاع حاصل کردم که اولیا ثبت خورموج بدستور آقای شیخ حسن [ناخوانا] سرپرست وقت بنیاد مستضعفان بوشهر بدون آشنائی قبلی و اطلاع از اوضاع و احوال زندگی و حتی دینی و ایمان اینجانب در صورتیکه یک فرد ایرانی هستم و آبا و اجدادم در خورموج ساکن بوده و مالک هستند در مدت ۶۰ سال عمر که در ایران زندگی کرده‌ام یاد ندارم نسبت بوطن عزیز خود خیانتی مرتکب شده باشم و یا خدای ناکرده نسبت بدستورات و قوانین محترم دولت جمهوری اسلامی ایران کوچکترین نافرمانی کرده باشم و یا محکوم بجرمی شده باشم خانه و کاشانه‌ام به بنیاد مستضعفان بوشهر انتقال داده‌اند اکنون مدت ده ١٠ سال است که آواره و خانه بدوش می‌باشم و ناچاراً در شیراز در منزل اجاره‌نشینی بسر می‌برم حقیقتاً که ناچارم بگویم آنستکه بارها در بیانات و اعلانات مسئولین محترم جمهوری انقلاب اسلامی ایران شنیده‌ایم که در ایران هیچکس بجرم عقیده مذهبی مورد تعرّض قرار نگرفته اما با کمال تأسف در استان بوشهر و شهرستان خورموج اولیا ثبت اسناد و املاک خورموج و بنیاد مستضعفان بوشهر قوانین محترم حکومت اسلامی و بیانات مبارکه اولیای محترم امور جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بر خلاف انتظار مقررات و آئین‌نامه‌های ثبتی سند مالکیت سیم و سرب اینجانب را غیر معتبر دانسته و ملکم را بنام دیگری انتقال داده‌اند

اکنون از آن مقام محترم استدعا دارم عنایت فرمایند نسبت باعاده حقوق اینجانب و ابطال هرگونه سند صادره و غصبی و یا انجام هرگونه معامله خداناپسندانه که نسبت به املاک اینجانب انجام شده دستورات مقتضی صادر و معتبر دانستن سند مالکیت سیم و سرب اینجانب را به اداره ثبت اسناد و املاک خورموج اعلام و متخلفین را تحت پی‌گیری قانونی قرار دهند – با تقدیم احترام – علی حبیبی

[امضا]

[آدرس]

[یادداشت دستنویسی در بالای صفحه]

٧ – ۲۵ فروردین  ۶۹

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]