[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به تاریخ: ۲۹/۳/۳۴

 

مقام محترم وزارت کشور ایران

محترماً معروض می‌دارد: این‌جانبان یداللّه تشکّر، کرامت‌اللّه تشکّر، حسین‌قلی تشکّر، بی‌بی‌جان تشکّر ساکنین قریۀ کوشکِک واقع در پنج کیلومتری آباده که در دو خانه سکونت داشتیم، در تاریخ ۷/۳/۳۴ به جرم بهائی بودن، عدّه‌ای از اهالی محلّ ضمن خرابی و سوزاندن چندین خانۀ دیگر، به خانه‌های ما حمله‌‌ور شده و کلیّۀ اثاثیّۀ منزل را قسمتی غارت و بقیّه را با در و پیکر اطاق‌ها آتش زده، سپس سقف اطاق‌ها را با پاشیدن بنزین بر تیرهای آن نیز طعمۀ حریق قرار داده و خراب کردند، به قسمی که منازل ما فعلاً شبیه به تلّ خاکستر و خاک شده و به کلّی ویران است. خود و افراد خانواده از ترس کشتن که در آن موقع بلامانع بود، مخفی شدیم، ولی قبل از سوزاندن هر چه خواهش و لابه کردیم که ما مطیع اوامر دولت بوده و هر چه امر کند، عمل می‌کنیم؛ فایده‌ای نبخشید و منظور خود را که از چندی پیش در نظر داشتند و اظهار می‌کردند که دولت و ملّت پشتیبان ماست، بدین نحو انجام دادند. اکنون با یک عدّه عائله که جمعاً در حدود بیست نفر می‌باشیم، بدون خوراک و پوشاک، لخت و عریان، حیران و سرگردان می‌باشیم.

آیا در عصر حاضر چنین عملی صحیح و بدون مؤاخذه است؟ آیا در روز روشن خانۀ مردم را به خاک و خون کشیدن و سوزانیدن مطابق عدل و انصاف است؟ و این اشخاص در پیشگاه قانون مسؤول نیستند؟ تا کنون هم از طرف مقامات دولتی شهرستان آباده اقدامی به عمل نیامده است و کسی به وضع ما رسیدگی نکرده است، فقط چندین نفر را دو سه روز بازداشت نموده، سپس آزاد کردند. از این رو دست توسّل به آن مقام معظّم دراز نموده و عرض می‌نماید: اگر چنانچه خود ما بهائی بودیم، اطفال صغیر و خردسال ما بی‌گناه هستند، خوب است به حال آنها ترحّمی نموده، نگذارند عائلۀ چهار خانواده از بین بروند. لذا عاجزانه استدعا دارد امر به اقدام فرموده و ترتیبی نسبت به اموال و خانه‌های سوخته شده بدهند. ضمناً چنانچه اقدامی در این مورد معمول گردد، اشخاصی که خانه‌های ما را آتش زده‌اند، به شرح زیر مندرج می‌شود: باقر صمیمی، محمّد صمیمی، محمّدمهدی صمیمی، عزّت‌اللّه صمیمی، عزیزاللّه صمیمی، اللّه‌قلی کریمی، غلام شریفی، جمشید شریفی، محمّد شریفی، احمد شریفی، اکبر شریفی، باجی شریفی، میرزای احمدی، نجات صمیمی، حشمت کریمی، رحمت بارجونی، سیّد اسداللّه وزیری، کاکا طالبی، عبّاس آگاهی، باقر کریمی، محمّد کریمی و نوری‌خانم شریفی که به تحریک دو سه نفر اوّل و به دست کلیّۀ آنها خانه‌های ما مورد حریق قرار گرفت، به طوری که از بی‌بی‌جان تشکّر ۵۰۰۰۰ ریال با جعبه به سرقت برده‌اند و تمام افراد از خود قریه می‌باشند. استدعای اقدام و بذل توجّه دارد.

یداللّه تشکّر [اثر انگشت]، کرامت‌اللّه تشکّر [اثر انگشت]، حسین‌قلی تشکّر [اثر انگشت]، بی‌بی‌جان تشکّر [اثر انگشت].

 

[حاشیۀ ۱:] ــ ۳۸۱۹/ ن – ۶/۴/۳۴.

[حاشیۀ ۲:] ــ به عرض برسد. ۶/۴/۳۴.

[حاشیۀ ۳:] ــ سابقه ضمیمه شود.

[حاشیۀ ۴:] ــ [مُهر: ۳۳۰۲ – ۲۴/۴/۳۴].

[حاشیۀ ۵:] ــ انتظامات.

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]