[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

نام فدرس نام خانوادگی شبرخ نام پدر عطاءالله مرجع بازداشت کننده ----- شماره قرار ----- اتّهام بهایی بودن

حضرت حجةالاسلام والمسلمین جناب آقای قربانی حاکم محترم شرع دادگاه انقلاب اسلامی زاهدان

محترماً پیرو مذاکرات در جلسه دادگاه مورخه ۷ اردیبهشت ١٣۶۵ موضوع پرونده کلاسه ۱ /۶۴ /۵۶/۱۶با توجه به اظهارات انجام شده در دادگاه مورخه ۱۲ آبان ١٣۶۴ و بازجویی انجام شده در دادستانی انقلاب زاهدان جهت مزید اطلاع بعرض می‌ رسد که بعنوان فرد بهایی مطیع قانون و حکومت متبوعه خویش بوده حق مداخله در امور سیاسیه را نداشته و در جمیع شئون حیات خویش مراتب صداقت و امانت خود را ثابت نمودم و تشکیلات بهایی که صرفاً دیانتی است از این امر مستثنی نمی ‌باشد لذا طبیعی است بعد از اعلام رسمی مقام محترم دادستانی کل در شهریور ماه سال ۱۳۶۲تعطیل گردد.

اتهاماتی که متأسفانه برخلاف اصول ۳۸ و۳۹ قانون اساسی در اوین از طریق اعمال شکنجه با دیکته کردن مطالب واهی و بی‌اساس وارد گردید، و همانطور که آن مقام ارجمند نیز در جلسه مذکور ملاحظه فرمودید در ذیل برگ کیفرخواست از متهم قبل از ورود به دادگاه بالاجبار تـأیید موارد واهی مذکور را به نحوی غیرقانونی می ‌گرفتند، فرد بهایی را در مظان تهمت‌های ناروا چون جاسوسی، دشمنی با حکومت متبوعه خویش، جمهوری اسلامی ایران و عدم قبول حقانیت شرع مقدس اسلام و کمک مالی به اسرائیل و دیگر موارد غیر مستند و مستدل جلوه داده است که فاقد ارزش قضایی است و برائت او بر مسئولین محترم منصف و آگاه جمهوری اسلامی ایران پوشیده و پنهان نیست.

تهمت‌های واهی فوق به اشکال گوناگون باعث تضییع حقوق انسانی اینجانب و خانواده‌ام گردیده است، تقاضا می ‌شود توجهی جدی از طرف آن حاکم محترم شرع به عمل آید و تکلیفم به‌ عنوان فرد بهایی ایرانی از نظر موارد مشروحه ذیل مشخص و اقدامات لازمه معمول گردد.

 

 ۱-تعیین وضعیت کار و کسب و اجناس توقیف شده بطور تفکیک اعّم از چاپخانه، مغازه و اجناس آن پس از بیش از ۵۰ ماه بلاتکلیفی.

۲ -تعیین وضعیت خانه مسکونی با کلیه وسایل و مایحتاج ضروریه اولیه توقیف شده که منجر به در بدری و آوارگی خانواده‌ام گردیده که بیش از  ماه ۵۰ ماه از بلاتکلیفی آن می‌گذرد.

۳ -تعیین وضعیت تلفن منزل برادرم که صرفاً به خاطر اینکه فامیل او نیز شبرخ  می‌باشد قطع گردیده.

۴ -ایجاد تأمین امنیت قضایی بعنوان یک فرد بهایی ایرانی.

۵-رفع اثر هتک حرمت بواسطه تهمتهای ناروا و بی‌اساس با توجه به شکنجه‌های اعمال شده.

۶-تأمین حقوق اجتماعی بعنوان یک خانواده بهایی ایرانی از نظر تحصیل، ثبت ازدواج در شناسنامه، خروج و غیره.

در پایان تقاضای رفع اثر ناشی از سلب حقوق تضییع شده انسانی و قانونی را دارم.

 با تقدیم احترام

فدرس شبرخ

 (اثر انگشت)

 

 

رونوشت

دادستانی انقلاب اسلامی زاهدان جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی

 

 

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

بسمه تعالی

محترماً زندانی یادشده استحقاق کمک و مساعدت را دارد

(محل امضاء سروان ]ناخوانا[۱۴اردیبهشت ١٣۶۵(

عین تقاضای وی منعکس می‌گرددx

فقط اثر انگشت زندانی فوق گواهی است- افسر نگهبان ملاحظه شد-  ستوان محمودی

 

رئیس زندان/ مدیر زندان ارسال شود.

 

 ۱۶ اردیبهشت ١٣۶۵

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]