[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

٢ مرداد ۱۳۵۹

 

هیئت محترم پنج نفری بنیاد مسکن مستضعفان شهرستان میاندوآب

محترماً بعرض مبارک میرساند [ناخوانا] دو خواهر روشن و سوسن شهرت هر دو نعیمی که هر یک دارای صاحب خانواده بوده و فاقد خانه مسکونی در این شهر میباشیم و خیلی در حال مضیقه بسر میبریم بعلت اینکه تمام هستی و نیستی ما در شروع انقلاب مقدس به آتش کشیده شد که تمام اهالی میاندوآب شاهد و ناظر جریان بودند فعلاً که انقلاب مقدس اسلامی در همه جای دنیا حکم فرما است و ما هم جزء مستضعفین محسوب میگردیم و در این قانون مقدس هم به هیچ فردی ظلم و ستم نمی‌شود متأسفانه فعلاً اطلاع حاصل میشود که گویا از طریق بنیاد محترم قطعه زمین جای خانه ما دو خواهر را در نظر دارند به اختیار بنیاد محترم مستضعفان درآورند چنانچه طبق گواهی پرونده شماره ۵۹۰ پلاکهای شماره [حذف شده]  و [حذف شده] فرعی از یک اصلی مختص جای خانه مسکونی ما میباشد لذا با عرض مراتب بالا از آن هیئت محترم استدعای عاجزانه داریم در اینمورد تحقیقات عادلانه مبذول فرمایید و در صورت صحت و سقم عرایض [ناخوانا] زمین مورد بحث را در اختیار خودمان گذاشته و اجازه احداث آنرا صادر فرمایند و بدین وسیله اعتراض خود را تقدیم خدمت مینمائیم.

با تقدیم احترام فائقه- بانوان روشن و سوسن شهرت هر دو نعیمی

[آدرس]

[یادداشت دستنویسی در پایین صفحه]

رونوشت جهت بنیاد مستضعفان میاندوآب

[امضا]

[امضا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]