[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

٢٨ آذر ۵۸

 

ریاست محترم بنیاد مستضعفان ایران

محترما بعرض میرساند اینجانبان روشن و سوسن نعیمی در شهرستان میاندوآب کوی لک قطعه زمینی تحت پلاکهای [حذف شده] بصورت باغ انگوری داشتیم که این ملک دارائی منحصر ما بود و در قسمت شرقی آن منزل مسکونی یک طبقه ایجاد نموده بودیم. چندی پیش در اثر انقلابات منزل مزبور را آتش زدند و ناچار به تغییر مکان شدیم که بفاصله کوتاهی باغ انگوری را نیز که با منزل مسکونی تحت یک پلاک بود بکلی ویران نمودند.

اینک پس از گذشت چند ماه بنیاد محترم مستضعفان میاندوآب در نظر دارد املاک مجاور باغ ما را که متعلق بشرکت امناء میباشد ساختمان نماید و برای تسطیح زمین های آن با بولدوزر محل را صاف و در نتیجه بقایای منزل مسکونی و باغ انگوری اینجانبان را نیز که ابداً ربطی به پلاکهای شرکت امناء ندارد تسطیح نموده اند در صورتیکه ملک اینجانبان مشمول مقررات اراضی موات نبوده و چون کلیه مستحدثات و باغ از بین رفته و امکان دارد شهرداری و یا بنیاد در آینده آنرا جزو اراضی موات قلمداد نماید علیهذا استدعا داریم مراتب صورتجلسه شده و شهرداری محترم میاندوآب پروانه ساختمان ملک مزبور را صادر و مرحمت فرمایند.

با تقدیم احترامات

روشن نعیمی

[امضا]

سوسن نعیمی

[امضا]

رونوشت

شهرداری محترم میاندوآب

ساختمان

رسیدگی شود ٣ دی ۵۸

[مهر رسمی با شماره و تاریخ]

شماره ثبت ۱۱۴۵۴

تاریخ ورود  ٣ دی ۵۸

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]