[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[آرم]

وزارت پست و تلگراف و تلفن

تلگراف

 

از کاشان به ط [طهران]؛ شماره قبض: ۱۷۲۵۲، شماره تلگراف: ۳۲۰، تعداد کلمه: ۱۴۹، تاریخ اصل: ۱۵] بهمن ۱۳۲۸]، تاریخ وصول: ۱۵ بهمن ۱۳۲۸

 

مقام محترم نخست وزیری

کپیه مقام محترم وزارت کشور

کپیه مقام محترم جمعیّت شیر و خورشید سرخ ایران

کپیه ریاست کلّ شهربانی مملکتی

کپیه جریدهٴ اطّلاعات

آیا سزاوار است در شهر کاشان مقام شامخ طبّ را تخریب نموده، دکتر سلیمان برجیس که مدّت ۳۵ سال به اهالی کاشان خدمت کند [کرده] و تمام عمر فقرا را مجّاناً معالجه و مداوا نموده، برای عیادت مریض، عدّه[ای] وحشیانه با کرد [کارد] و چاقو سر او را از تن جدا نمایند و صدها چاقو به تمام بدن او بزنند. این است سزای مرد وطن‌پرست و خدمت‌گذار[‌گزار]؟ این است حقّ یک نفر طبیب دلسوز؟ از آن مقامات منیع عاجزانه دادخواهی و کیفر مرتکبین را خواهانیم. ۴

برادران شهید پرفسور برجیس شمسی مظفّر برجیس، محسن برجیس امیر برجیس. فرزندان شهید دکتر هوشنگ برجیس دکتر منصور برجیس ناصر برجیس محصّل طبّ.

 

[ مهر: ادارۀ تلگراف طهران].

[ مهر: ورود به دفتر ریاست وزرا، شمارۀ: ۱۳۴۴۰، تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۲۸].

[دستنوشته ۳:] اقدام شده، بایگانی شود.

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]