[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

بسمه تعالی

مقام ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

 

با نهایت احترام شما را به مظلومیت یگانه مظلوم تاریخ اسلام بعنوان منجی این خانواده ستمدیده سوگند می‌دهم که حداقل توجهی به عرایض زیر فرموده تا به رسالت شرعی خود در دفاع از مظلومین و داد باختگان تحقق بخشید.

به دلالت مفاد تصویر حکم صادره منضمه این‌جانب احد از کارمندان وزارت کشاورزی و عمران روستائی وقت بوده و به سمت تکنسین راه ساختمان در تـنکابن ایفاء وظیفه نموده‌ام و بر اساس ماده ۷۴ قانون و رعایت ماده ۸۵ قانون بازنشستگی و از کارافتادگی با سوابق ۲۴ سال خدمت برابر حکم صادره بازنشسته شدم.

در این رهگذر که با حقوق ناچیز بازنشستگی در پیچ و خم زندگی در کنج عزلت نشسته و سر بجیب فرو برده که حکم قطعی بازنشستگی و اخراجم صادر گردیده است. با توجه باینکه طبق قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که همه آحاد ملت ایران یکسان از حمایت قانون برخوردارند و حیثیت جان و مال و حقوق و شغل اشخاص از تعرض مصون میباشد بازهم این بی‌عدالتی و حق کشی در حق اینجانب اجراشده.

ریاست محترم جمهور این‌جانب فردی ایرانی هستم که قریب ۲۴ سال عمر و جوانیم را در گرمای آتش خیز تابستان و سرمای جانفرسای زمستان در اقصی نقاط این کشور با کد یمین و عرق جبین خدمت نموده‌ام آیا سزاوار است بخاطر عناد ورزی یک عمر زحماتم دستخوش بی‌مهری ها قرار گیرد.

این‌جانب برای جلوگیری از تزلزل مبادی حقوق مسلمهای بر اساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری که در خصوص کارکنان اخراجی یا منفصل از خدمت از طریق وزارت خانه متبوع در مقام تظلم بر آمده معالتأسف بخواسته مستدل و مشروعم که شرعاً و قانوناَ می‌بایستی مترتب شمارند و مورد [ناخوانا] قرار گیرد عنایتی نفرموده‌اند بدیهی است تائید خواهند فرمود با ضیق معیشت و هزینه سرسام آور زندگی و تورم موجود که در عسر و حرج بسر می‌برم در این برهه از زمان بر من کارمند اخراجی که ممر و اعاشه ای ندارم چه خواهد گذشت. با امعان نظر بمراتب اشعاری و با عنایت به نوید دولت مردان جمهوری اسلامی که گفته شده و می‌شود ادارات به شیوه اسلامی رفتار نموده و به دادخواهی دردمندان و راهی شدگان به دستگاهها خواهند شتافت توجه به تنصیص حقوق بشر که با حمایت آن سر لوحه حکومت جمهوری اسلامی قرار دارد و این‌جانب و خانواده‌ام انسانی هستیم که نیاز به حمایت خواهیم داشت اینک دست توسل به امید اجابت بسویتان دراز نموده استدعا دارد به سائقه حس نوع دوستی و لطف و عاطفهایکه غریزه انسان اجتماعی است ترتیبی اتخاذ تا من کارمند با داشتن ۶۰ سال سن و خانواده‌ام در زیر چتر حکومت جمهوری اسلامی در آخرهای عمرم تنها از حقوق بازنشستگی برخوردار گردم.

با احترام – بهرام نبی

رونوشت معونه فوق بمنظور استیفای حقوق مسامه ام به مقام عالی وزارت کشاورزی تقدیم می‌دارم باز نگری و تجدید نظر خواهی نسبت به‌حکم اصداری شماره ۶۳۰ / ۱۸۶۶۳- [تاریخ] ۲۴ تیر ١٣۶۰ بپاس جبران مافات از ناهنجاری و صدمات روحی و رعایت غبطه‌ام با عنایت به نص ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و شقوق آن مورد استدعا است.

با احترام بهرام نبی الهی

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]