[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

۱۷مهر ۱۳۳۱

 

وزارت کشور

طبق اطّلاعات واصله از ولایات در بعضی نقاط، عدّه[ای] مفسد، اشرار و اهالی را بر ضدّ بهائیان و امنیّت عمومی تحریک و آنان را مضروب و به تخریب خانه‌های آنان و غارت و آتش زدن مبادرت می‌نمایند. مأمورین انتظامی نیز که بایستی با کمال جدّیّت جلوگیری از اشرار نمایند، به سکوت و مشاهده قناعت نموده، از اجرای وظایف قانونی که حفظ جان و مال افراد ایرانی است، به کلّی خودداری نموده‌اند. جای بسی تأسّف است که اولیای محترم دولت هم به قسمی که باید از آنان مؤاخذه ننموده، تحت تعقیب قانونی قرار نمی‌دهند و حتّی محاکم دادگستری قاتلین را تبرئه و بی‌گناهان را محکوم به اعدام و حبس می‌نمایند. بدیهی است این رویّه سبب تشویق غارت‌گران و آشوب‌طلبان شده و بر جسارت آنان می‌افزاید. در حسن‌آباد ۱۵ کیلومتری رفسنجان با وجود و حضور ۸ نفر ژاندارم مأمور حفاظت، خانهٴ آنان را خراب و عدّه[ای] مضروب و اموالشان را به غارت برده‌اند. تلگراف واصله از کرمان از طرف آقای حسن‌زاده که فرارا به کرمان از رفسنجان رفته است، حاکی است که همین عمل را در رفسنجان نموده‌اند. مسافرخانه، حمّام، گلستان [جاوید] و خانهٴ مسکونی ایشان را خراب و غارت نموده‌اند. چنان‌چه آن وزارت جلیله اقدام مؤثّر و عاجلی نفرمایند، این وحشی‌گری‌ها باعث سلب آسایش عمومی شده و بار دیگر ایرانیان را در انظار خارجیان به بی‌لیاقتی و نداشتن تمدّن و دین و ایمان محکوم خواهد نمود. نظر به علاقهٴ شدیدی که به ایران وطن مقدّس عزیزم دارم، مراتب را برای تذکّر معروض و امید دارم که توجّه مخصوص بفرمایند که این قبیل اعمال وحشیانه تکرار پیدا ننماید و مرتکبین جدّاً تحت تعقیب و مجازات قرار گیرند.

[ امضاء: شعاع علایی ]

­

[حاشیهٴ ۱:] ( ادارۀ انتظامات؟)، بر طبق مقرّرات اقدام شود.

[حاشیهٴ ۲:] [ مهر: دفتر کلّ وزارت کشور، شمارۀ: ۶۴۸۶۷، تاریخ: ۲۶مهر ۱۳۳۱ ].

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]