[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

به نام خداوند یکتا

حضرت حجة الاسلام و المسلمین جناب خامنه‌ای رئیس جمهور معظم کشور مقدس ایران دامت بقائه

محترماً پس از عرض سلام معروض میدارد گر چه اوقات شریف حضرتت بجهت انجام امور ملک و و ملت کم، و توجه و عنایت به عرایض این بیمقدار را فرصتی نیست، ولی با توکل به عنایت الهی به تقدیم این عریضه مبادرت مینماید شاید نظر الطاف بر این ورق منت نهد و درد دل این مستمند بسمع آنحضرت رسد.

حضرت رئیس جمهور یکصد و سی و هشت سال از پیدایش دیانت بهائی در کشور مقدس ایران گذشته است و در تمام این مدت جامعه بهائی در نهایت مظلومیت تحمل هر بلائی را نموده و از اولیه ‌ترین حقوق انسانی که دفاع از حق خویش است محروم بوده است. ذکر جزئیات مصاعب و مشکلات این فئه مظلوم بیگناه سبب کسالت حضرتت خواهد گشت و انگهی آنجناب که اهل علم و تقوی هستید بیقین مبین کتب و رسائل مؤسسین و  پیروان این آئین را ملاحظه فرموده اید و از تاریخ و تعالیم آنان مطلع می باشید و میدانید که مؤسس دیانت بهائی در سال ۱۲۸۵ هجری قمری بدستور دولتین ایران و عثمانی به مدینه عکا نفی گردید و مدت بیست و چهار سال که در این شهر ساکن بود با وجود احاطه مصاعب و مشکلات لا تعد و لا تحصی بگفته حضرت ابوالفضائل گلپایگانی زلال حقایق از قلم مبارکش جریان یافت و انهار معارف از بیان مقدسش منهمر گشت مائده سماویه که جمیع ملل بر آن جمع توانند گشت بگسترد. در این شریعت جمیع لوازم و آداب دیانت را از عبادات و معاملات باتقن وضع و احسن وجه تشریع فرمود و کل را باطاعت دولت و اتباع قوانین هر مملکت و انقیاد نظامات دولیه و عدم دخول و مداخله در امور سیاسیه امر نمود و جمیع را باحترام ملوک و رؤسا و امرا و حفظ مقام ارباب فضل و علماء مأمور داشت و از جنگ و جدال و مبارزات و نزال حتی حمل سلاح بدون اذن دولت نهی اکید فرمود و کل را بتکمیل محامد صفات و مکارم اخلاق از قبیل صدق و صفا و محبت و وفا و عفت و عصمت و امانت و تقوی وصیت نمود و از قبایح افعال مانند کذب و افتراء و غیبت و نمیمت و سرقت و خیانت و زنا نهی فرمود و خلاصة القول اهل بها را به محبت اهل عالم و مودت جمیع امم امر نمود و موجبات بیگانگی و لوازم بُعد و مجانبت را بالکل باطل و زائل داشت مثلاً امر فرمود که نفسی را بلفظ خشن نرنجانند و کلمه سب و لعن و مایتکدر به الانسان بر لسان نرانند و اختلافات دینیه و مذهبیه را سبب مجانبت و منافرت نسازند کل را اوراق شجره انسانیت بینند و جمیع را ازهار شاخسار بشریت شمرند جمیع ملل را با خود برادر دانند و بخدمت عالم قیام کنند...

حضرت رئیس جمهور چنین نفوسی را صهیونیست خواندن و جاسوس نامیدن دور از انصاف است در بهائیت سران وجود ندارند که در این ایام ذکر جاسوسی سران بهائی بمیان آمده است. جامعه بهائی هر سال یکبار عده ای را که مؤمن - سلیم و خدوم تشخیص میدهد برای انجام امور روحانی خویش با رأی سری و عمومی و آزاد بدون تبلیغات و کاندیدا شدن انتخاب مینماید و آنان جامعه را در تهذیب اخلاق و عدم مداخله در امور سیاسیه و اطاعت از حکومت و قانون راهنمائی مینمایند چگونه میتوان چنین نفوسی را جاسوس اجانب و صهیونیست خواند؟ ای کاش رأی جهان آرای حضرتت بر این قرار میگرفت تا استفسار شود به چه جرمی نمایندگان روحانی جامعه بهائی را اعدام نموده اند و چرا نحوه محاکمه آنان مشخص نشد و موارد جرمشان در معرض افکار عمومی قرار نگرفت ؟

حضرت رئیس جمهور در دوران انقلاب که نسیم آزادی وزیدن گرفت و دلهای غم زده را شادمان ساخت بهائیان که سالیان دراز جفا دیده و به وفا معامله نموده بودند اعمال گذشته خود را سبب و علت راحت و رخاء در ظل حکومت عدل اسلامی میدانستند ولی افسوس که تند باد جفا وزیدن گرفت اموال به تالان و تاراج رفت و مسکن و مأوای این بیچارگان دستخوش لهیب و تخریب شد، صدها نفر کارمندان صدیق بهائی بجرم عقیده مذهبی از کار بر کنار شدند و بآنان تهمت فساد عقیده دادند تمام اماکن مقدسه و متبرکه حتی قبرستانهای بهائی را بقصد مصادره توقیف نمودند و نفوس کثیری از این جمع بیگناه را از حیات محروم ساختند و آنچه بجائی نرسید ناله های مظلومانه این جامعه ستمدیده بوده شیعیان حضرت علی علیه السلام سالیان دراز تحمل مصاعب و مشکلات نمودند ولی عاقبت خداوند آنان را به عزت و رخا فائز فرمود. بهائیان نیز بهمان خدای یکتا معتقدند و متوکل .

با تقدیم احترام

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخور کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]