[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

[برای وضوح بیشتر فقط مطالب و اخبار مربوط به افراد و جامعه بهائی تایپ شده است]

 

[برگرفته از سایت:] دادگاه ۸۸

[تاریخ:] ۱۰ دی ۱۳۹۳

 

نشریه الکترونیک/ ۳۵/  رفتار شناسی فرقه ضاله بهائیت در انتخابات ۸۸

از جمله افراد حاضر در این نشست می‌توان به اشخاصی همچون رامتین جهانبگلو، عبدالکریم لاهیجی، نگار متحده، دایان علایی، منصور فرهنگ، مهرانگیز کار، همایون کاتوزیان، فرزانه میلانی، محمود صدری، کامران اقبالی، لیلی پور زند، آرش نراقی، علیرضا نامور حقیقی، شهرام خالدی و ... اشاره کرد.

به گزارش دادگاه ۸۸ به نقل از ویژه‌نامه " برای قضاوت تاریخ" ، هر چند سرکردگان فرقه بهائیت سعی بر آن دارند تا فعالیت اعوان وانصار خود را در محیط قانونی فعالیت اقلیتهای دینی در جمهوری اسلامی ایران معرفی نمایند، اما شواهد متقن حکایت از آن دارد که این فرقه صهیونیستی- انگلیسی با سرسپردگی تمام در محضر اسرائیل و انگلیس و آمریکا ظهور ملموسی در بستر فتنه ۸۸ داشت. بطوریکه خیلی از دستگیر شدگان اغتشاشات، اقرار به عضویت در این فرقه و مأمور بودن به اجرای فرامین آنان کردند.

در همین راستا نشست پیوند مدارانه فتنه سبز و فرقه بهائیت در همان ایام در شهر تورنتوی کانادا با حضور شماری از عناصر ضدانقلاب بهائی برگزار شد. از جمله افراد حاضر در این نشست می توان به اشخاصی همچون رامین جهانبگلو، عبدالکریم لاهیجی، نگار متحده، دایان علایی، منصور فرهنگ، مهرانگیز کار، همایون کاتوزیان، فرزانه میلانی، محمود صدری، کامران اقبالی، لیلی پورزند، آرش نراقی، علیرضا نامور حقیقی، شهرام خالدی و ... اشاره کرد. اعترافات اعضای دستگیر شده این گروه در حوادث پس از انتخابات به خوبی نشان میدهد که این فرقه با برنامه ریزی و هدایت تشکیلاتی به اعضای خود مأموریت شرکت در اغتشاشات و کمک به افزایش ناامنی‌های بعد از انتخابات را داده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]