[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شماره ۳۶۴۹۳

تاریخ ۲ آذر ۴۸

 

[آرم] شیر و خورشید

دانشگاه تهران

دانشکده پزشکی

 

اداره حسابداری دانشکده پزشکی

آقای دکتر عزت اله فروهی بموجب ابلاغ شماره ۵۹۴۶۵ مورخ ۲۳ بهمن ۴۷ به بیمارستان امیراعلم معرفی و بموجب گواهی شماره ۲۴۴۳ مورخ ۱ آبان ۴۸ بیمارستان امیراعلم از تاریخ ۲۷ اسفند ۴۷ به سمت استادیار تمام ‌وقت در آن بیمارستان مشغول انجام وظیفه [گردیده] است و چون دانشکده متعهد شده است که از اول فروردین‌ماه ۴۸ حقوق مشارالیه را [بپردازد] از این نظر که استخدام مشارالیه مورد موافقت مقامات دی صلاحیت قرار نگرفته است [لهذا] اجازه داده میشود ماهیانه بیست و پنجهزار ریال معادل حقوق ایشان از تاریخ [ناخوانا] فروردین‌ماه ۴۸ لغایت ۱ خرداد ۴۸ که به‌موجب گزارش بیمارستان امیراعلم انجام‌ وظیفه کرده است به‌عنوان پاداش به نامبرده پرداخت نموده و اسناد آن را به هزینه قطعی منظور دارند.

 

از طرف رئیس دانشکده پزشکی دکتر ضیائی

[امضا]

 

[یادداشت دست‌نویس پائین صفحه]

۱۰ آذر ۴۸

۱۸۷۴۵ / [؟]

[یادداشت دست‌نویس در بالای صفحه]

[ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]