[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

شرکت سهامی امنا (مصادره شده)

(خاص)

[آدرس]

عنوان تلگرافی: (امناکو)

تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۵۹

شماره: ۳۵

پیوست: -----

 

محفل روحانی بهائیان همدان

چون از تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۵۸ کلیه املاک شرکت‌های امناء و نونهالان توقیف و مصادره شده است لذا از تاریخ فوق تا این تاریخ جهت کلیه اموات دفن شده در گلستان جاوید همدان هزینه‌ای معادل عوارض شهرداری (برای هر میت ۲۰۰۰۰ ریال) به اینجانب مرتضی حصاری وکیل شرکت امناء مصادره شده پرداخت فرمائید.

ضمناً این عوارض مشمول کلیه اموات بهائیان که از این به بعد در گلستان جاوید دفن میشوند نیز میگردد.

 

مرتضی حصاری

[امضا]

وکیل شرکت امناء مصادره شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]