[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

[بیانیّه‌ای] است که روز ۳ اردیبهشت ۱۳۲۳ در بازار و خیابان‌های قم منتشر نموده‌اند:

 

بیدار باشید، غیرتمندان، دینداران، ثروتمندان، بزرگان، آخر حرکتی، آخر جنبشی، تا کی خوابید؟ تا کی خوابید؟ سبحان الله! این چه غفلت است شما را ربوده؟ دزدانی چند در شهر شما آمده‌اند و با کمال بی‌شرمی مشغول ساختن خانه‌اند، جایگاه تبلیغ می‌سازند تا یک‌باره دین شما را به یغما ببرند. تا قوی نشده‌اند، می‌توانید آنان را از ریشه برکنید. با یکدیگر هم‌دست شوید، دشمن دین، دشمن ناموس، دشمن شرافت، دشمن حیثیّت شما یعنی (بهائیان) را از شهر خود برانید. نترسید و نهراسید، پادشاه شما پادشاه اسلامی است. خود را حامی قرآن می‌داند، در اوّلین روز سلطنت خود به قرآن قسم یاد کرده که خلاف دستورات و قوانین مقدّسه اسلامی و مذهب جعفری حکم نکند. قیام کنید، قیام کنید. به وظیفهٴ خود آشنا باشید. نگذارید طبق قانون اساسی کشور کسی که مخالف مذهب اسلامی می‌باشد، مستخدم دولت شود. با یکدیگر همراه و برادر باشید تا کسی نتواند به شما دست یابد. هر کاری را پیش برید، دل خوش دارید، خدا با شما است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]