[اطلاعات شخصی افراد حذف شده است]

 

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۶۰

شماره: ۶۰۰۷۸

خواهشمند است در پاسخ به این شماره اشاره فرمائید

 

بنام خدا

بانک ملت

مرکز: تهران

نامه عمومی

 

[آرم] بانک ملت

 

موضوع: مسدود نمودن

باستناد فتوکپی نامه شماره ۱۶۴۷۶/۳۰ مورخ ۳ آذر ۱۳۶۰ دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز که همراه نامه شماره نب/۳۶۰۳ مورخ ۹ آذر ١٣۶۰ هیئت نظارت بر امور بانکها باین اداره ابلاغ گردیده ضروریست ضمن مسدود نمودن کلیه حسابها و اعلام موجودی افراد مشروحه زیر به دادستانی کل انقلاب اسلامی مرکز (معاون اقتصادی) از هرگونه پرداخت بابت ارزش سهام یا سرمایه گذاریهای دیگر و نیز گشایش صندوق امانی متعلقه تا اطلاع ثانوی خودداری شود و نتیجه را به این اداره اعلام فرمائید.

۱-شیوا محمودی فرزند خانلر بشناسنامه [حذف شده]

۲- فتح الله فردوسی فرزند ابوالقاسم بشناسنامه [حذف شده]

۳- کوروش طلائی فرزند خلیل‌الله بشناسنامه [حذف شده]

۴- خسرو مهندسی فرزند رضا بشناسنامه [حذف شده]

۵- عطاءالله یاوری فرزند یدالله بشناسنامه [حذف شده]

۶- شیدرخ امیر کیا فرزند [ناخوانا] بشناسنامه [حذف شده]

۷- منوچهر بقاء فرزند آقاجان بشناسنامه [حذف شده]

۸- اسکندر عزیزی فرزند عزیزاله بشناسنامه [حذف شده]

۹- نجات اله امینیان فرزند اسحاق بشناسنامه [حذف شده]

۱۰- امان اله زائر پور فرزند حبیب‌الله بشناسنامه [حذف شده]

۱۱- جواد محمد نصیرآبادی فرزند حسن بشناسنامه [حذف شده]

 

اداره کل حقوقی

[امضا]

 

[مهر رسمی با شماره و تاریخ] [ناخوانا]

 

 

[متن بالا رونویسی از اصل سند است. اگر به نکتهای برخورد کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید]